Ett tryggt hem

Att skapa sig ett tryggt hem kan ha många innebörder. I grund och botten handlar det om att skapa sig en hemmiljö där man trivs och även får plats för alla familjemedlemmar och saker som man äger.

Men ett tryggt hem kan även handla om ett hem där man har olika säkerhetsanordningar som håller obehöriga borta ifrån att ta sig in i ditt hem. Idag finns det en mängd olika larm-anordningar som man kan välja för att kunna känna sig så säker som möjligt. Exempel på detta är övervakningskameror, kod-larm som ljuder när någon tar sin in i hemmet och lås som enbart kan öppnas med en speciell kod eller fingeravtryck.

Ett hem där man kommer kunna bo under en lång tid framöver
Det här är någonting som många inom sportvärlden får känna på. När säsongen är över och ens kontrakt har gått ut är det inte säkert att man kommer få bo kvar i samma hus, ibland inte ens samma land, som man tidigare gjorde. Det hela handlar om vilken klubb som väljer att ta över eller köpa upp en och var denna finns belägen. Inom fotboll så är det inte ovanligt att en fotbollsfamilj byter nation från år till år, medans det i hockeyn snarare handlar om städer. I USA finns till exempel 31 olika klubbar i högstaligan, där spelare kan slussar runt ett flertal tillfällen innan de hittar en klubb där de får spela i flera år. Det hela handlar om hur man presenterar och levererar för att hjälpa sitt lag att klättra i NHL tabellen.
Någonting annat som kan påverka huruvida man kommer kunna bo kvar där man bor är även om man har ett förstahandskontrakt, eller hyr sitt boende i andra hand. Också att familjen växer kan göra att man behöver större plats och därmed kan det vara skönt att man redan inför detta ser till att ha ett boende med plats för detta stora steg i livet.

Ett hem som man har råd med
Även ur en ekonomisk synpunkt kan man se på ett tryggt hem. Om man inte har en säker inkomst i form utav en fast anställning kan det vara svårt att se framåt och garantera sig om att man har råd att betala den hyra som finns för bostaden. Detta gäller speciellt om man har köpt sin egen bostad. En annan sak som kan förändra ens ekonomiska förutsättningar är att familjesammanställningen förändras, där man till exempel separerar eller skaffar barn vilket på olika sätt kan anstränga ens ekonomi. Om man till exempel sitter i sitsen att man planerar att skaffa barn och därmed kommer att få ett ekonomiskt bortfall under föräldraledigheten, kan det vara bra att i god tid göra upp en plan och budget för det hela som går ihop.